top of page
  • תמונת הסופר/תLidor Perez

פעילות ברוח מייקרית vs משימה התנסותית

בואו נעשה עצירה קטנה ונדבר על ההבדל בין משימה התנסותית לפעילויות ברוח מייקריתמשימה התנסותית: מעודדת למידה אקטיבית המכוונת לפיתוח שלל מיומנויות בתהליך ארוך זמן, הלומדים והלומדות מקבלים חופש פעולה יחסית רחב והם אחראים שווים על הלמידה כמעט כמו המנחה, ללומדים יש הזדמנות להרהר על התוצרים שלהם והם לא מקובעים לפתרון אחד או לדרך אחת.

פעילות ברוח מייקרית: גם היא מעודדת אקטיביות אבל לרוב חד פעמיות, התוצר יהיה אחיד ונגיע לאחד כמעט בסוף כל מפגש, כאשר משימות אלה נעשות כאירוע חד פעמי הן מהנות מאוד ולפעמים מצליחים להגיע לשלב תובנות על התוצר והתהליך אבל בהיעדר זמן לתהליך ממושך וללא שגרת למידה התובנות תישארנה שטחיות ולרוב בתחום החוויה.

 

בואו ננסה לגעת בנקודות הבאות מי עדיפה? משימה התנסותית או פעילות ברוח מייקרית?

מטרות

למידה התנסותית: כאשר אנחנו מגדירים מטרות ללמידה אנחנו רואים את הלומדים ורוצים לתת מענה לתהליך ארוך תווך, מטרת הלמידה במרחב המייקרי בבסיסן הן לאפשר גיוון באופני החשיבה ודרכי הפעולה. פעילות ברוח מייקרית: המשימה היא ספציפית והמטרה ברורה, כך גם דרך הפעולה.

תהליך

למידה

שימור ידע

יישום

הנאה

אז מה אתה אומר בעצם? פעילות ברוח מייקרית הן לא לשימוש? והתשובה היא (כמה צפוי) לא! הן נהדרות! עשו בהן שימוש.

אבל שימו לב שהן לא רכיב הלמידה המרכזי בתכנון הלמידה שלכם למרחב המייקרי בבית הספר, עשו משימה ברוח מייקרית אחת, אולי שתיים לפתיחת שנת הלמידה, זה יעזור לכם.ן לראות את הלומדים במרחב את אופן הפעולה שלהם ואף להתחיל ולבנות איתם מערכת יחסים בשלב ראשוני זה. את הפעילות השלישית... תשאירו איפה שהוא להמשך, כפעילות הפגתית נגיד במהלך משימה ארוכה ומורכבת, נטו כדי ״לנער מעט אבק״ ולעשות משהו אחר.59 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page