top of page
  • תמונת הסופר/תLidor Perez

עיצוב המרחב המייקרי

ברור שיש חשיבות למראה סביבת הלמידה, לעיצוב והסידור שלה, ברוח העשיה יש משמעות למרחב בו אנו פועלים לחלק זה יש חלק על-מנת להניע ללמידה משמעותית, את זה לא רק אני אומר, כך גם על-פי סלומון 1995.

מרכיבי מרחב הלמידה ע״פ סלומון

נקודות המוצא בתכנון מרחב למידה שלם הם:

רכיב תוכני: תכנון למידה הכולל אפיון מטרות הלמידה במרחב ומה מזמנת הלמידה בכל שלב.

רכיב תהליכי: אפיון תהליכי ואופני הנגשת הידע, זיהוי פוטנציאל למידה מה אנחנו מתכננים ללמד בכל שלב.

רכיב אקלימי: בניית מערכת יחסים עם הלומדים בהקשר הלמידה במרחב הוא תהליך בפני עצמו אבל הוא אינו מנותק משאר הרכיבים.

רכיב פיזי אירגוני: כיצד ארגון המרחב ותכנונו ישפיעו על הלמידה? זו השאלה המרכזית העומדת לפני עיצוב מרחב למידה בכל תחום, לרכיב הפיזי יש מקום מרכזי בתמיכה בתהליכי הלמידה אבל לא רק, כיצד יושפעו הלומדים מהמרחב? האם הוא נעים להם? האם הוא משרה ביטחון? האם הוא מאפשר להם לפעול בנוחות?


אז כאמור בהקשר המייקרי אנחנו נשאף למרחב שיתמוך בלמידה שלנו, לקיום למידה מיקרית יש לנו צורך במרחב מרווח יחסית, תחנות עבודה שונות בעיקר בעמידה, איזורי אחסון לחומרי עבודה, ומקום לפרויקטים בשלבי עבודה שונים.

נכון, כרגע אנחנו מתארים מצב אוטופי ויש קושי אמיתי למצוא מרחב שיענה על כל הדרישות בבתי הספר. אז איך מקיימים למידה מייקרית בכל זאת? ברגע שהרכיבים התכני, תהליכי והאקלימי שלמים, המרכיב הפיזי לא יהווה מכשול ללמידה שהיא כל כך מאורגנת, לא חייבים סדנה במימדי ענק, אין סיבה להוציא כל כך הרבה כסף על עיצוב (בטח לא בשלבים הראשוניים)

בוא נתחיל מקיום הלמידה ההתנסותית ולאחר זמן כאשר נציג תוצאות לתהליכי למידה ותוצרי לומדים ההבנה שיש צורך במרחב ייעודי תביא הזדמנויות חדשות.


אתם ואתן המנחים.ות המייקרים לא לבד, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן, כדי לחלץ תובנות, ליצור תפיסה ייחודית ללמידה שאתן.ם רוצים.ות לקיים במרחבים המייקירם ונבנה יחד את תכנון הלמידה הייחודי עבורכם.ן.

ואז ניגש יחד לחפש פתרונות נכונים על-מנת לתמוך בלמידה, וכן, אנחנו יכולים גם לעזור לכם לעצב את המרחב יש לנו את כל הידע בעיצוב פנים.
45 צפיות0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page