top of page
 • תמונת הסופר/תLidor Perez

כיצד ולמה הגיעו המרחבים המייקרים לבית-הספר

תנועת המייקרים היא מגמה חברתית המעודדת אנשים ליצור ולייצר דברים בעצמם, באמצעות צריכת ידע מחברים וקהילה ושימוש באמצעים טכנולוגים מתקדמים.

התנועה המייקרית קיבלה מקום מובחן יותר בשנות ה-2000 ונחשבת לחלק חשוב במהפכה התעשייתית הרביעית, תהליכי החשיבה והייצור הפכו מותאמים אישית, התפיסה המייקרית היזמית התרחבה ונכנסה לתחומים רבים, כולל כניסה לתחום החינוך.

ילדים יוצרים במרחב התנסותי מייקרי

התפיסה המייקרית בחינוך מתחברת לתחום הלמידה ההתנסותית, תחום רחב הכולל מגוון גדול של אופני למידה עם הסכמה על מספר עקרונות מרכזיים משותפים (פיאז'ה, ויגוצקי והגישה הקונסטרוקטיבית):

 • למידה היא תהליך של הבניית ידע חדש על בסיס הידע הקיים.

 • למידה מתרחשת דרך חוויה והתנסות.

 • למידה היא תהליך פעיל, ולא פסיבי.

 • למידה היא תהליך חברתי, ולא אינדיבידואלי.

 • למידה היא תהליך מתמשך, ולא חד פעמי.

עקרונות אלו משותפים לכל שלוש הגישות, אך ישנם גם הבדלים מסוימים בין הגישות. פיאז'ה הדגיש את חשיבות ההתפתחות הקוגניטיבית, ויגוצקי הדגיש את חשיבות הלמידה החברתית, והגישה הקונסטרוקטיבית מדגישה את חשיבות הלמידה המשמעותית.

 

תנועת המייקרים בחינוך מבוססת על ההנחה שתלמידים לומדים טוב יותר כשהם מעורבים בפעילויות משמעותיות ומעניינות. היא גם מבוססת על ההנחה שתלמידים צריכים להיות מסוגלים להשתמש במיומנויות שהם לומדים בעולם האמיתי.


תפיסת הלמידה המייקרית מעודדת את הלומדים ליצור דברים חדשים, לנסות דברים חדשים, ליזום, לזהות הזדמנויות ולפתור בעיות בעצמם. היא מתמקדת בפיתוח מיומנויות כמו:

 • חשיבה יצירתית

 • פתרון בעיות

 • עבודת צוות

 • תקשורת

 • יזמות

תנועת המייקרים בחינוך יכולה להציע מספר יתרונות לתלמידים בכל הגילאים. חלק מהיתרונות כוללים:

 • שיפור הישגים לימודיים: מחקרים מצאו שלמידה התנסותית מייקרית יכולה לשפר הישגיהם לימודיים בתחומים כמו מתמטיקה, מדעים, אנגלית ושפה.

 • פיתוח מיומנויות חשובות לחיים: הלמידה מסייעת בפיתוח מיומנויות הכרחיות לעיצוב דמות הבוגר ביניהן חשיבה יצירתית, פתרון בעיות, עבודת צוות ויזמות.

 • מוטיבציה ללמידה: הלמידה ההתנסותית מעודדת יצירתיות ולא שוללת דרך או פתרון, דבר זה מתפתחת אצל הלומדים מוטיבציה המעודדת יצירתיות וחוזר.

 • תחושת קהילה: לתנועה המייקרית בכלל יש כוח ביצירת קהילה וקשרים חברתיים מתוך העבודה במרחב משותף (פיזית/ וירטואלית). במרחב החינוכי, הלמידה המייקרית יכולה לעזור לתלמידים ליצור ״קהילה״, להכיר את חבריך לכיתה או לבית הספר בפריזמה אחרת מבוססת חוזקות.

ללמידה המייקרית בחינוך יש גם כמה אתגרים הכוללים:

 • עלות: למידה מייקרית יכולה להיות יקרה ליישום, מכיוון שהיא דורשת רכישת ציוד הקצאת משאב אנושי ומרחב פיזי.

 • תמיכה של המורים: למידה מייקרית יכולה להיות קשה ליישום, אם אין למורים הזדמנויות הכשרה או מעגלי תמיכה מתאימים.

 • זמינות של ציוד: ציוד יצירה עשוי להיות לא זמין בכל בתי הספר, מה שעלול להגביל את היכולת של תלמידים לקחת חלק בלמידה.

 • שוויון: תנועת המייקרים עשויה להיות מפלה כלפי בתי ספר בסביבה סוציו-אקונומית נמוך, שעשויים שלא להיות מסוגלים להרשות לעצמם לקנות את הציוד הדרוש ולהקצות משאבים מתאימים ללמידה מסוג זה.

ההשפעה על המורה ותפיסת העבודה:

ראשית - היא מעודדת מורים להיות יותר יצירתיים ויזמים בדרכי הלמידה, לרוב לאחר הכשרה מורה לרוב מכיר.ה בכך שישנם דרכים אחרות ואפקטיביות לניהול הלמידה. שנית - היא מעודדת מורים לשתף פעולה יותר עם תלמידים וחברים אחרים בקהילה, תפקיד המורה משתנה והוא הופך למעין מנחה בשלב הראשון ומנטור בשלבים מתקדמים. שלישית - הלמידה במרחב המייקרי מאפשרת למורים לראות את הלומדים בשדה למידה שונה, דבר זה עשוי להשפיע על סטינג הלמידה אותה ינהיג המורה בכלל.

למידה מייקרית בחינוך היא מגמה חדשה יחסית, אך היא צומחת במהירות. תפיסה זו מעודדת תלמידים ליצור דברים בעצמם, באמצעות ידע ויכולות טכנולוגיות. היא מבוססת על ההנחה שתלמידים לומדים טוב יותר כשהם מעורבים בפעילויות משמעותיות ומעניינות. היא גם מבוססת על ההנחה שתלמידים צריכים להיות מסוגלים להשתמש במיומנויות שהם לומדים בעולם האמיתי.

 

מקורות:

 • "The Maker Movement in K-12 Education: A Review of the Research" by Jennifer S. O'Dell, Jennifer L. Thomas, and James R. Thomas (2017)

 • "The Impact of Makerspace Instruction on Elementary School Students' STEM Achievement" by Melissa L. Burton, Kimberly M. Sheridan, and Erika Rosenfeld Halverson (2018)

 • "Makerspaces in K-12 Education: A Review of the Literature" by Jessica L. Bennett, Jennifer S. O'Dell, and James R. Thomas (2019)


75 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Комментарии

Оценка: 0 из 5 звезд.
Еще нет оценок

Добавить рейтинг
bottom of page