top of page

מעבר מכשול - הגרסה הימית

משימה זו יכולה להגיע בכמה דרגות קושי, הכול תלוי יכולות לומדים וזמן, בניגוד למעבר יבשתי מעל מכשול (אשר לרוב מזמן בניית גשרים) משימה זו היא כמובן משימת בניה אבל הפעם אנחנו נלמד על תכונות חומר בסביבה רטובה, הקשר זה דורש מהלומדים לגלות יצירתיות ובחינה של הבניה לאורך התהליך

מעבר מכשול ימי במסגרת ערכת חומרים הניתנים ע״י המנחה
מעבר מכשול

החידוש כאן הוא בעיקר ערכת החומרים, הלומדים לא בוחרים אותם אלה צריכים להתמודד עם חומרים הניתנים להם (בהגיון וגוון מכון) עבור המשימה, לדוגמה: קרטון, מסקינגטייפ, נייר אלומיניום, פלסטלינה, בלונים, גומיות, מקלות ארטיק ועוד.

רגע השיא יהיה ניסוי כלים ובחינת התוצרים, כדאי (כמו תמיד) לאפשר ללומדים זמן לשיפור במידת הצורך.


כדי להביא פתרונות שונים למשימה אפשר לגוון חומרים בערכות שונות, ניתן ליצור סוג של סחר חליפין בין הלומדים כדי לאפשר להם גיוון חומרים, ניתן להוסיף גם רכיבים חשמליים, בעיקר מנועים...

הכול כמובן על-פי יכולות הלומדים, כמו תמיד אתם.ן מוזמנים ומוזמנות ליצור איתנו קשר ולהתאים את המשימה ללומדים.

35 צפיות0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page