top of page

כלי Ai במרחב המייקרי | חלק א׳

המרחבים המייקרים הם דרך מדהימה לגיוון חווית הלמידה ושינוי דרכי הוראה. תהליכי למידה מתמשכים עם תוצר בסופו, הם הדרך לעצב לומדות ולומדים סקרנים וחקרנים.

מי שעוקבים אחרינו ומכירים את התפיסה החינוכית שלנו, המורה הוא לא המרכז, ובתהליך הלמידה כולם לומדים יחד. המורה הוא לא מקור הידע היחידי והמטרה היא לצאת לתהליך חקר משותף.

תפקיד המנחה במרחב הוא להכווין ולערער יחד עם הלומדים את ההבנות המוקדמות והתפיסות המושרשות ולנסות לפרוץ דרכי חשיבה.

לכאן נכנסים כלי Ai רבים והמגוונים שיש היום לעזרה, הם כאן וכדאי לעשות בהם שימוש נכון וחכם. אנחנו מאמינים שהם לא תחליף לחשיבה ביקורתית וצריך לעזור ללומדים להעריך את אמינות הכלי ויוכולותיו, עד לאיזו נקודה הוא מתאים וכיצד להוציא ממנו את המירב.

תמונה של ילדים לומדים בכיתה עם מחשבים
נוצר ב- Firefly אדובי

בחלק זה נציע כלים שנועדו לסייע לתהליכי התבוננות וחקר כחלק מתהליכי למידה לגיטימיים. אלו כלים בהם גם אנחנו עושים שימוש כמעט יום יומי בתהליכי עבודה.

הכלים הם לרוב חינמיים (כולם דורשים התחברות לשירות), מחוברים לרשת ולא דורשים התקנה, כמו כן הכלים ניזונים מידע בחוץ ואין צורך ללמדם או להאכילם. אין בסקירה משום המלצה לכלי כזה או אחר, אם אתם עושים שימוש בכלים אחרים ומרגישים מצויין איתם זה נהדר!

חשוב לזכור כי כלי Ai נמצאים בתהליכי פיתוח מתמיד ובכל יום הם משתפרים.


הכלים הבאים הם מתחום חקר וסיעור מוחות

Chat GPT

Bard

Pi.ai

קטגוריה

Open Ai

Google

Inflection AI

מבית

גרסה 4 (בתשלום) 👎

👍

👍

חיבור לרשת

👍

👍

👍

אפליקטיבי

מקריא טקסט 👎

מקריא טקסט 👎

דיאלוג מלא 👍

שיחה

👍

👍

👍

דיאלוג מתבנה

👍

👍

👎

תמיכה בעברית

כלי טוב לאיגום ידע אבל עדיף להשתמש בגרסה 4

כלי נהדר לאיגום ואיסוף ידע

כלי טוב לסיעור מוחות

מה אנחנו חושבים?

לינק

כמו שניתן להבחין לכל כלי יש את הכוח שלו, אנחנו מאמינים בשילוב מספר כלים בתהליך החקר, סיעור מוחות, וכתיבה. דילוג ביניהם יעזור ללומדים לפתח ראיה ביקורתית על תוצאות כלי אחד, ולא ״להאמין״ לכל דבר שנכתב.

אנו הרי יודעים כי כלים אלו משתפרים אבל עדיין סובלים מהזיות קלות, יותר מזה, כלי Ai היוצרים תוכן כבר מתחילים למחזר תוכן אותו יצרו בעצמם, ובהתאם לבקשת המשתמש יכולים להיווצר עיוותים משמעותיים בידע טקסטואלי, לכן חלק מהלמידה היא גם לבדוק את המידע בכלים דיגיטליים וספרים, הצלבת מידע היא חשובה במיוחד בתהליכי חקר.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page