top of page

המרכז למייקרים בחינוך מבית פסג"ה תל אביב מהווה נקודת חיבור בין עולם המייקרים לבין תפיסות פדגוגיות מתוך מטרה להוביל ולקדם למידה וחשיבה מייקרית.

אחת ממטרותינו המרכזיות היא הנגשת ידע לאנשי ונשות חינוך המיישמים למידה התנסותית על כל גווניה במערכת החינוך מהגן ועד התיכון. הנגשת הידע לצד ליווי מקצועי מאפשרים להטמיע את הלמידה ההתנסותית ככלי פדגוגי משמעותי בשטח.

אנחנו רוצים להזמין אתכן.ם מורות.ים מייקריות.ים, מפעילות.ים מרחבים מייקרים, מומחיות.ים בתחומי ידע שונים, לקחת חלק בקידום והעמקת הידע המקצועי של קהילת המחנכות.ים המייקריות.ים בישראל, ולהגיש תכנים שיפורסמו באתר המרכז למייקרים בחינוך.

קול קורא

הזמנה לכתיבה באתר ״המרכז למייקרים בחינוך״

נושאי כתיבה אפשריים

 • פדגוגיה מייקרית

 • פיתוח חשיבה יצירתית

 • פיתוח סקרנות

 • רעיונות ומודלים מייקרים יישומיים

 • נושאים טכניים כמו אלקטרוניקה, תכנות,  טכנולוגיות המשמשות במרחב המייקרי

 • עבודה עם מכונות וחומרים שונים

תנאי סף

 • מורה מייקרי.ת / חוקר בתחום או בתחומים קרובים

 • בעל.ת ידע בתחומי תוכן נלווים ורחבים (טכנולוגיה, מידול, אלקטרוניקה ועוד)

 • חיבור לתפיסות פדגוגיות היתנסותית 

הערות לפרסום התוכן

 • הקרדיט על הכתיבה יינתן לכותב.ת התוכן.

 • צוות המרכז למייקרים בחינוך ישמח להקדיש זמן לייעץ והכוון על מנת לסייע ליצירת תוכן בחיבור לתפיסות למידה התנסותית במידת הצורך.

 • אין בשליחת הכתבות לאתר משום התחייבות לפרסום, כל שכן לא יעשה שימוש כל שהוא בתוכן שנשלח ללא אישור מפורש.

bottom of page