top of page

תפיסה חינוכית

התפיסה החינוכית שלנו עוצבה תוך כדי עבודה ולמידה במהלך השנים, היא מבוססת תפיסות פדגוגיות של למידה ההתנסותית וכמובן מושפעת מתפיסות חינוכיות ייחודיות של העיר תל-אביב-יפו 

bottom of page