top of page

תפיסה חינוכית

התפיסה החינוכית שלנו עוצבה תוך כדי עבודה ולמידה במהלך השנים, היא מבוססת על תפיסות פדגוגיות בלמידה התנסותית ומושפעת מתפיסות חינוכיות של העיר תל-אביב-יפו.
בתהליך זה לקחו חלק מספר עמיתים מוערכים: אילת שטרלינג | יובל שגב | לאה קורן-איסוביץ | יעל במברגר | שראון פז

bottom of page